Kandidáti

Uherské Hradiště - seznam kandidátů do zastupitelstva

Ing. Tomáš Janča

25 let, výkonný ředitel společnosti, ekonom

Ing. Pavel Svoboda

59 let, stavební inženýr

Mgr. Jana Grygarová

50 let, osobní bankéř

DiS. Jiří Vašica

41 let, zdravotní záchranář

Mgr. Pavel Rochovanský

31 let, geograf

Blanka Otrubová

52 let, majitelka farmářské prodejny GRUNT

Antonín Burďák

53 let, bezpečnostní analytik

Ing. Renata Měsíčková

55 let, sociální pracovnice

Ing. Michal Hanák, MBA

37 let, ředitel vzdělávací instituce

Další kandidáti

Program

1.

Chceme, aby UH Umělo Hospodařit

 • prosadíme snižování nákladů, zkvalitnění a otevřenost ve fungování úřadu
 • dohlédneme na efektivní využití dotačních titulů pro rozvoj města
 • chceme podporovat regionální podniky a spolupracovat s nimi
 • budeme účelně investovat po celé volební období
2.

Chceme snadnou a plynulou dopravu pro Hradiště

 • postaráme se o zkvalitnění městské hromadné dopravy
 • snížíme individuální dopravu v památkové zóně města
 • vyřešíme problém s parkováním
 • budeme pokračovat v podpoře alternativních způsobů dopravy, kvalitní infrastruktury mezi místními částmi, především pro cyklisty a pěší – stezky, věž, dobíjení elektrokol
3.

Chceme jednotné Hradiště

 • město není jen centrum – podpoříme rozvoj všech městských čtvrtí a části
 • budeme usilovat o efektivní začlenění nemocničních pozemků do městské zástavby
 • prosadíme rekonstrukci areálu „věznice“
 • chceme, aby celé trojměstí spolupracovalo jako jeden celek – budeme usilovat o společný rozvojový plán
 • postaráme se o fungující startovací bydlení – spravedlivé, účelné a transparentní
4.

Chceme být kulturním, sportovním a vzdělaným srdcem Slovácka

 • spravedlivě podpoříme místní sportovní oddíly a zkvalitníme jejich sportovní zázemí
 • budeme dohlížet na kvalitní fungování příspěvkových organizací města
 • začneme více spolupracovat s neziskovými organizacemi a podpoříme jejich činnost
 • zaměříme se na volnočasové aktivity pro všechny generace
 • budeme pokračovat v modernizaci školních zařízení, podporovat vysoké školství, inovační a vývojová centra
 • budeme hledat řešení problému divadla
5.

Chceme pohodu a zeleň v Hradišti

 • dohlédneme na kvalitní a účelnou údržbu na území města
 • chceme více zelených ploch, zamezíme zbytečnému kácení stromů ve městě
 • budeme pokračovat v revitalizaci a modernizaci sídlišť i veřejných prostor
 • zavedeme internet zdarma na vhodných veřejně dostupných místech
 • podpoříme instituce v prevenci sociopatologických jevů (vandalismus, krádeže, návykové látky)

Akce

Kontakt

Margita Balaštíková uherske.hradiste@anobudelip.cz
Oblastní předsedkyně ANO Uherské Hradiště
724 081 187
Pavel Grebeníček grebenicekano@gmail.com
Oblastní místopředseda ANO Uherské Hradiště
Kde nás najdete? uherske.hradiste@anobudelip.cz
Na Morávce 293, Uherské Hradiště
Uherské Hradiště