Aktuality

 • 5. 3. 2017

  Tisková zpráva ANO k 16. zasedání ZM Uherské Hradiště 27.2.2017

  Zastupitelé za hnutí ANO podpořili rozpočtová opatření č.01/2017 a č.02/2017, která sice zvyšují některými plánovanými investicemi schodek rozpočtu, ale považujeme za přínosné. Podpořili jsme přidělení dotací Zlínského kraje a rozdělení cca 4,5 mil. Kč dotací z jednotlivých dotačních programů pro spolky a organizace.

 • 3. 1. 2017

  Kauza „Štěpnické parkoviště a developerská výstavba Zahrádky“ zařadila vyšší rychlost, jejímž výsledkem bude 350 bytů pro 800 lidí na pouhých 2 ha pozemků

  Kauza developerské výstavby ve Štěpnicích - Zahrádky nabývá až legračních rozměrů (viz. starostův citát v článku z 12.12.2016 v idobryden.cz o parkovišti jako: „vstupní bráně na sídliště, která si zaslouží něco víc, než jen parkovací plochu“). Asi měl na mysli nějakou slavobránu. No, je to sranda.

 • 10. 12. 2016

  Ministerstvo vnitra se vyjádřilo kladně k požadavku zrušení dodatku s firmou MANAG v záležitosti projektu "Štěpnice - Zahrádky - parkovací dům"

  Dne 30.11.2016 se ministerstvo vnitra (MVČR) kladně vyjádřilo k mému požadavku ve věci zrušení dodatku smlouvy s firmou MANAG v záležitosti projektu "Štěpnice - Zahrádky - parkovací dům".

 • 20. 11. 2016

  Dopis starostovi a radním města Uherské Hradiště - žádost o navýšení rozpočtu pro ZŠ a MŠ

  Vážený pane starosto, vzhledem k tomu, že Rada města Uherské Hradiště se právě věnuje sestavování rozpočtu na rok 2017, chtěli bychom Vás požádat , abyste v něm spolu s ostatními jejími členy, na které se se svým požadavkem také obracíme, pamatoval na výraznější podporu elementárního školství a předškolních zařízení.

 • 17. 11. 2016

  Jak radniční koalice a zastupitelstvo legálně připravili město Uherské Hradiště o parkoviště zdarma ve Štěpnicích za cca 12 - 15 mil. Kč

  Ze skříně uherskohradišťské radnice vypadl další kostlivec. Blahova radniční koalice a zastupitelstvo nám ukázaly, jak lze legálně připravit město Uherské Hradiště o parkoviště zdarma ve Štěpnicích za cca 12 -15 mil.  Kč. Stačí mít vše schválené zastupitelstvem obce.

 • 23. 6. 2016

  Tisková zpráva ANO k 13. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

  Zastupitelé za hnutí ANO potvrdili Závěrečný účet města Uherské Hradiště za rok 2015, který se v zásadě zcela odlišuje od schváleného rozpočtu cca 100 mil. Kč, což také z úst předsedy zaznělo na finančním výboru před ZM. Rozdíl je dán nenaplněním dotačních titulů, na kterých je město Uherské Hradiště zcela závislé, kdy jsou investiční akce přelévány do dalších let a navrhovaný rozpočet se tím stává pouhým cárem papíru.

 • 26. 5. 2016

  Je dobré mít centrum pro bezdomovce blízko uherskohradišťského parku?

  Město Uherské Hradiště chce prodat dům č. 263, ležící na Třídě maršála Malinovského asi 100 metrů od hlavního městského parku Smetanovy sady. Obecně panuje shoda, že by měl (mohl) být využíván pro tolik potřebné sociální služby. Ale nepanuje shoda, jaký typ sociálních služeb by měl být v předmětné lokalitě poskytován.

 • 23. 5. 2016

  Politické tanečky kolem uherskohradišťské věznice

  Po velkém rozhovoru Andreje Babiše pro aktualne.cz o uherskohradišťské věznici se opět rozehrály politické tanečky ohledně daného objektu. Starosta Blaha (ODS) a senátor Valenta, který se do této doby o věznici vůbec nezajímal (ale blíží se krajské volby), se snaží svými výroky hodit vinu za 20 let předchozího přešlapování kolem věznice na ministry Hnutí ANO (Pelikán, Babiš), a působit dojmem, že oni vždy dělali vše, co bylo v jejich silách, současný stav objektu změnit.

 • 2. 5. 2016

  Proč je v Aquaparku zima?

  V poslední době se na mě obrátilo několik rodičů dětí, mých přátel a známých s dotazy a reakcemi na zimu a chladnou vodu v Aquaparku v Uherském Hradišti. Zlobí je, že jsou jejich ratolesti druhý den po školním nebo jiném výcviku nachlazené, usmrkané a místo pozitivního zážitku otrávené. Domnívají se, že voda v hlavním bazéně nemá deklarovaných 27 stupňů. Sami často rezignují na plavání a raději navštěvují venkovní bazén s horkou vodou. Vedení Aquaparku by nemělo čekat na slunečné počasí, které přirozeným způsobem zahřeje vzduch, ale mělo by sjednat nápravu. Za vstupné 270 Kč pro dva návštěvníky se čekají odpovídající služby.

 • 20. 4. 2016

  Tisková zpráva zastupitelů za Hnutí ANO k 12. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

  Zasedání 12. ZM kupodivu neproběhlo jako obvykle, kdy radniční koalice silou parního válce (a plnou podporou komunistického zastupitele Mařáka) prohlasuje vše, co si usmyslí RM, i když mnohdy jde o nesmyslné plýtvání veřejnými prostředky.

 • 1. 3. 2016

  Tisková zpráva ANO k 11. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

  Program 11. zasedání ZM byl na základě dohody s koalicí upraven. Byly staženy z projednání dva body: zrušení usnesení č.77/6/ZM/2015, ukládající starostovi města pravidelně informovat o dění v městských společnostech a ve společnostech s majetkovou účastí města a návrh změn zástupců města v orgánech společností s majetkovou účastní města. Nepochybně se k bodům dostaneme na jednání jednoho z příštích zastupitelstev.

 • 11. 1. 2016

  Tisková zpráva ANO k 8. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

  Kostlivci ve skříni uherskohradišťské radnice Zastupitelé za hnutí ANO na mimořádném lednovém zastupitelstvu neuspěli s usnesením, navrhujícím odvolat se proti rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 14.12.2015 č.j. 27C 203/2013-114 ve věci žaloby města o zaplacení dlužné částky 2.576.500 Kč ing. Pokorným.

 • 18. 12. 2015

  Tisková zpráva ANO k 8. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

  Zastupitelé za hnutí ANO na prosincovém zastupitelstvu se zdrželi v hlasování o rozpočtu města na rok 2016 a rozpočtovém výhledu let 2016-2021.

 • 21. 9. 2015

  Proč je lepší mít v areálu bývalé nemocnice „rezidenční čtvrť“ na místo plánovaného sídliště

  V roce 2014 byla na popud Rady města vyhlášena veřejná urbanistická soutěž „Přeměna části bývalé nemocnice na město“. Ve zkratce, šlo o to, vytvořit takové řešení lokality uherskohradišťské nemocnice o výměře 17 hektarů (pozn. cca 17 fotbalových hřišť), které by postupně uvolňovaný areál vhodně začlenilo do současné urbanistické koncepce města.

 • 10. 9. 2015

  Tisková zpráva ANO k zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště 9.9.2015

  Zastupitelé za hnutí ANO na zářijovém zastupitelstvu uspěli s požadavky, které podle našeho názoru povedou k větší otevřenosti politiků a administrativy občanům města.

 • 20. 6. 2015

  Tisková zpráva ANO k 6. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště 16.6.2015

  Zastupitelé za hnutí ANO na červnovém zastupitelstvu z velké části uspěli s požadavky, které, podle našeho názoru, povedou k větší transparentnosti v nakládání s veřejnými penězi občanů města.

 • 4. 5. 2015

  Komentář ANO k reorganizaci Městského úřadu Uherské Hradiště

  Již několik měsíců je chystáno k předložení nové schéma organizační struktury Městského úřadu Uherské Hradiště. Informací o změnách je poskrovnu. Pouze jsme oficiálně dostali na vědomí, že cílem reformy MěÚ je snaha oddělit státní správu od samosprávy, což je naprosto legitimní a žádoucí. Jde o to, jasně nastavit kompetence a odpovědnost státní správy a samosprávy. Koalice si reformou slibuje snížení počtu odborů, zvýšení efektivity práce a zrychlení toku informací. Dalším z důvodů je snaha o centralizaci a jednotnou správu veškerého městského majetku.

 • 15. 4. 2015

  Tisková zpráva ANO k 4. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště 13.4.2015

  Zastupitelé za hnutí ANO nepodpořili některé z bodů (tisk dokumentů, video-online) navrhovaných změn jednacího řád Zastupitelstva města Uherské Hradiště a výborů Zastupitelstva města Uherské Hradiště. Podpořili body, které narovnávají nepoměr v možnosti informovat veřejnost a to mezi současnou koalicí a opozicí, kdy má pouze koalice možnost plně využít médií k sebeprezentaci.

 • 28. 3. 2015

  Reakce na nepravdivé informace o daru „neznámého fondu“ pro ANO

  Dne 25.3.2015 zveřejnil deník E15 článek „Babišovo ANO dostalo dar od neznámého fondu“, ve kterém se čtenářům snaží podsouvat myšlenku, kterak se Hnutí ANO netransparentním financováním zařadilo mezi ostatní strany...