Chceme více míst k parkování

Parkování ve městě i na sídlištích je ve stavu, kdy ohrožuje průjezd vozidel záchranných složek a vozidel Technických služeb pro sběr odpadu.

Víme, že lidé budou mít více aut. Chceme tento neúnosný stav řešit vytipováním lokalit pro výstavbu kapacitních parkovišť. Využijeme i nové systémy „patrového“ parkování, díky kterému se celková kapacita parkování také zvýší. V kombinaci s MHD zoptimalizujeme režim parkovacích místv centru města. Budeme klást důraz na krátkodobé parkování, aby byla zvýšena obslužnost města.

 

25. 9. 2018