Dopis starostovi a radním města Uherské Hradiště - žádost o navýšení rozpočtu pro ZŠ a MŠ

Vážený pane starosto, vzhledem k tomu, že Rada města Uherské Hradiště se právě věnuje sestavování rozpočtu na rok 2017, chtěli bychom Vás požádat , abyste v něm spolu s ostatními jejími členy, na které se se svým požadavkem také obracíme, pamatoval na výraznější podporu elementárního školství a předškolních zařízení.

     V posedních letech bohužel finanční podpora školství z rozpočtu města reálně v lepším případě stagnuje a realizace opatření navržených v rámci kapitoly školství, ale i jiných projektů se zpomalují s ohledem na čekání a hledání vhodných dotačních titulů.

V současné době zřizovatelem poskytované prostředky nepostačují ani na obnovu zastaralých a nemoderních učebních pomůcek. Školy jsou nuceny z rezervních fondů financovat i obnovu výrazně nákladných kuchyňských zařízení (konvektomaty aj.). Zařízení, která se školou jako takovou vůbec nesouvisí. Tato situace nás znepokojuje zejména před zahájením školního roku, kdy budou rodiše dětí opět nuceni vydat větší částky peněz na jazykové učebnice apod. Nechceme, aby situace později dospěla až k rušení volitelných předmětů, které vyžadují nižší počty žádků nebo vedla k omezení dělení jazykových hodin. Zde už nemůže být řeč o zkvalitňování školství - základního školství, které je jedním z mála obecní samosprávou skutečně ovlivnitelné.

V minulosti platilo rčení: "Dobrá obec=kvalitní školství"

Věříme, že chápete, že upřednostnění investic do školství povede ke zkvalitnění výuky a odrazí se na lepších výsledcích žáků a v dlouhodobém horizontu povede k větší konkurenceschopnosti v moderní ekonomice.

Žádáme proto, aby byla položka školství pro rok 2017 navýšena alespoň o 1 mil. korun a peníze byly rozděleny školám (zřizovaných městem Uherské Hradiště) na základě poměrného počtu žáků (ZŠ) a dětí (MŠ) ve školních zařízeních.

Peníze na to, vzhledem k vyšším než plánovaným příjmů z daní (cca 8-10 mil. Kč) do obecního rozpočtu, nebude problém nalézt.

 Děkujeme Vám předem za podporu našeho požadavku.

 

Se srdečným pozdravem za zastupitele hnutí ANO

                                                                                                                                                                                                            Jan Zapletal

 

20. 11. 2016