Jak radniční koalice a zastupitelstvo legálně připravili město Uherské Hradiště o parkoviště zdarma ve Štěpnicích za cca 12 - 15 mil. Kč

Ze skříně uherskohradišťské radnice vypadl další kostlivec. Blahova radniční koalice a zastupitelstvo nám ukázaly, jak lze legálně připravit město Uherské Hradiště o parkoviště zdarma ve Štěpnicích za cca 12 -15 mil.  Kč. Stačí mít vše schválené zastupitelstvem obce.

Ve zkratce. Společnost MANAG, a.s. v r. 2009 od města Uherské hradiště koupila pozemek ve Štěpnicích o cca 20 hektarech a ihned začala realizovat svůj developerský záměr. Developer se zároveň smluvně zavázal, že nejpozději do 10 let od podepsání smlouvy vybuduje parkovací dům nebo parkoviště vedle štěpnické pošty.
Ve smlouvě se uvádí v č.VII odst.2, že je kupující povinen do 10 let ode dne podpisu kupní smlouvy vybudovat na vlastní náklady a zkolaudovat parkovací dům, případně veřejné parkoviště a zavazuje se bezplatně tuto infrastrukturu převést na Město UH, pod smluvní pokutou 10 mil. Kč.
Bohužel, nic takového se nakonec realizovat nebude, jelikož na posledním zastupitelstvu před volbami v r. 2014 zastupitelé (všech 27 členů) schválili:
V bodě 27 (Záměry města – viz. Přehled usnesení 23/ZM/8.9.2014) dodatek k č. VII odst.2 smlouvy, kde se mj. píše o „zúžení závazku o vybudování parkovacího domu případně veřejného parkoviště.“
Nový dodatek smlouvy říká, že město Uherské Hradiště dle původní smlouvy mohlo zdarma získat parkovací dům či veřejné parkoviště, ale po úpravě je investor z této povinnosti zcela vyvázán. Starý článek je vypuštěn a nahrazen novým, už bez parkovacího domu nebo parkoviště.
Tímto schválením dali radní a zastupitelé firmě MANAG „dárek“ hodnotě cca 12-15 mil. Kč. Kdyby byla dodržena původní smlouva, je po problémech s parkováním.
Starosta Blaha a místostarosta Procházka si dělají z lidí ve Štěpnicích legraci a nepokrytě klamou, když jim tvrdí, že „Vlastník parkoviště (MANAG) u obchodního centra chtěl na místě postavit parkovací dům. Když ale mezi obyvateli sídliště dělal opakovaně anketu, zájem byl nulový. A teď lidé křičí, že nemají kde parkovat. Kdyby sáhli do peněženek, problém byl vyřešený“ (viz. idobryden.cz, 19.10.2016).

Nový dodatek vyvazuje investora z výstavby a převodu. Řeči o tom, že to obyvatelé odmítli, jsou jenom zástěrkou toho, že firma MANAG vydělala na transakci. Na čí úkor? Na úkor občanů města Uherské Hradiště a daňových poplatníků.

Můžeme se jen dohadovat, zda celá transakce byla transakcí, s cílem poškodit zájmy města na úkor firmy MANAG, nebo jen „shodou nešťastných náhod“, tolik to oblíbenou argumentací některých úředníků a politiků na radnici. Lze to změnit a vrátit se k původní smlouvě? O tom dost pochybuji. Firma MANAG by sama musela podepsat nový dodatek, kterým se ruší dodatek pro ni extrémně výhodný. Celá kauza by se mohla dostat do politologických učebnic jako vzorový příklad toho, jak lze legálně ochudit obec.
Jediné, co lze v této věci teď udělat je, že požádám, aby si odpovědní radní připravili
na prosincové ZM odpovědi na otázky:


1) Zdůvodněte, proč jste iniciovali a podepsali nový dodatek smlouvy
(2009/1357/SMM/DI-2015) s firmou MANAG?
2) Co bylo příčinou iniciování dodatku?
3) Kdo je za přípravu dodatku politicky zodpovědný?
4) Jak dále hodláte v této věci postupovat?


Jan Zapletal, zastupitel za hnutí ANO

 

 

17. 11. 2016