Ministerstvo vnitra se vyjádřilo kladně k požadavku zrušení dodatku s firmou MANAG v záležitosti projektu "Štěpnice - Zahrádky - parkovací dům"

Dne 30.11.2016 se ministerstvo vnitra (MVČR) kladně vyjádřilo k mému požadavku ve věci zrušení dodatku smlouvy s firmou MANAG v záležitosti projektu "Štěpnice - Zahrádky - parkovací dům".

Ministerští úředníci (odbor veřejné správy, dozoru a kontroly) v této záležitosti konstatovali, že město Uherské Hradiště porušilo § 39 odst. 1 zákona o obcích tím, že přijetí usnesení ZM UH č. 379/23/ZM/2014 nepředcházelo řádné zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 2009/1357/SMM (pozn. smlouva s firmou MANAG). Dodatek mezi městem a společností MANAG, a. s., resp. MANAG development, a. s. je dle názoru úředníků neplatný a to s odkazem na § 39 odst. 1 věta třetí zákona o obcích, dle něhož „pokud obec záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné.“ (viz. příloha)
MVČR doporučuje vyvolat jednání s druhou smluvní stranou (MANAG), jehož výsledkem by mělo být společné uznání neplatnosti dodatku č. 1 smlouvy.
V předchozím článku ke kauze jsem zapochyboval, zda to lze celé změnit a vrátit se k původní smlouvě. Rozhodnutí ministerstva vnitra nám, současným zastupitelům, dává možnost napravit záležitost rozhodnutí zastupitelstva města z volebního období 2010-2014 s tím, že město Uherské Hradiště nemusí na své náklady budovat parkovací dům či parkoviště ve Štěpnicích.
Zrušením dodatku bude platit původní smlouva, která firmu MANAG nutí plnit původní závazky. Tedy na své náklady (pod smluvní pokutou 10 mil. Kč) vybudovat do r. 2018 (resp. 2019 – kolaudace) parkovací dům či parkoviště. Daňové poplatníky to nebude stát ani korunu!
Ministerstvo mj. ve svém odůvodnění fakticky (velmi kulantně) konstatovalo, že se odpovědní lidé pokoušeli nestandardním způsobem, aby se to nedozvěděla veřejnost (pozn. převod nebyl oficiálně zveřejněn na úřední desce), prohlasovat dodatek iniciovaný firmou MANAG. Je na místě záležitost důkladně prošetřit. Dále v konečném důsledku napravit tyto „shody nešťastných náhod“.


Závěrem je tedy nesmyslné, aby zastupitelé odsouhlasili zpětné nabytí pozemku pro parkoviště či parkovací dům, které navrhuje Rada města v bodě: Záměry města (č. 5), na pondělní zasedání 15. ZM dne 5.12.2016.


Jan Zapletal, zastupitel za hnutí ANO

10. 12. 2016