Politické tanečky kolem uherskohradišťské věznice

Po velkém rozhovoru Andreje Babiše pro aktualne.cz o uherskohradišťské věznici se opět rozehrály politické tanečky ohledně daného objektu. Starosta Blaha (ODS) a senátor Valenta, který se do této doby o věznici vůbec nezajímal (ale blíží se krajské volby), se snaží svými výroky hodit vinu za 20 let předchozího přešlapování kolem věznice na ministry Hnutí ANO (Pelikán, Babiš), a působit dojmem, že oni vždy dělali vše, co bylo v jejich silách, současný stav objektu změnit.

Opak je pravdou. Blaha ve svém vyjádření na jedné straně apeluje na politiky, ať téma věznice nezneužívají v předvolebním boji, načež si v tom samém textu dělá vlastní PR před volbami a s chutí „nakopne“ ministra Pelikána, který pouze prohlásil, že uherskohradišťský soud budovu nepotřebuje.

Vrcholem nevkusu je facebookové lajkování místostarosty (!!) Iva Frolce (KRUH) statusů občanů, kteří „doufají, že Babiš ve věznici dostane celu“ apod. Dost nechutné chování od výkonného zástupce města Uherské Hradiště.

Do toho všeho šéfredaktor Deníků střední a východní Moravy ve svém sloupku napsal, že ministr Babiš prohlásil: „na opravu mají přispět místní.“ Andrej Babiš nic takového neprohlásil a redaktor aktualne.cz to takto nenapsal. Tento redakční postup je - řečeno velmi diplomaticky – neobjektivní.

Mnozí lidé z našeho regionu těží především z informací, které vychází v regionálních tiscích Dobrý den s kurýrem a Slováckých novinách, kde redaktoři uvedli několik nepřesností. Pokusme se věci uvést na pravou míru:

 

Fakta:

  1. Zastupitelé města UH v minulém volebním období schválili a stvrdili nezájem mít věznici v majetku města. Starosta Blaha pracuje na radnici a je v řídící funkci 10. rokem (jako místostarosta měl majetkové záležitosti ve své gesci), a již dávno mohl aktivněji a soustavněji lobbovat u státní správy, zejména v době, kdy byla u moci jeho politická strana.

  2. Vedení města se nenažilo vyvolat patřičný tlak na ministerstvo spravedlnosti, aby objekt smysluplně využívalo a ne pouze jako odkladiště starých soudních spisů. Dávno mohlo vyvolat tlak na Okresní soud v Uherském Hradišti, aby přestal porušovat Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zejména § 68, odst. 4 zákona o správních archívech (Okresní soud porušuje minimálně 3 z 5 základních podmínek pro ukládání úředních dokumentů). Nikdy tak neučinilo.

  3. Město UH dostalo v 90. letech za prodej věznice cca 14 mil. Kč, které samozřejmě již utratilo. Buďme féroví a řekněme si, že min. spravedlnosti může dost těžko celý objekt znovu prodat městu za 1 Kč.

  4. Ministr Pelikán pouze prohlásil, že Okresní soud UH nefunguje v takových podmínkách, které by mu znesnadňovaly či neumožnovaly normální fungování.

  5. Ministr Herman po své návštěvě věznice před půl rokem bohužel dosud neprovedl žádné kroky k nápravě situace. Snad tak učiní nyní.

  6. Předsedkyně uherskohradišťského okresního soudu Hana Kurfiřtová hraje dvojí hru. Na jedné straně hájí dispoziční právo soudu k věznici a na straně druhé se vůbec, ale vůbec nebrání jinému řešení. Jinými slovy, věznici si soud drží pouze proto, aby mohl tvrdě tlačit na ministerstvo spravedlnosti ve věci nových prostor.

  7. Není pravda, že ministr Babiš slíbil navštívit věznici před volbami a to právě z důvodů, aby toto téma nebylo v předvolebním boji zneužito.

 

Řešením je:

  1. Získat minimálně část věznice zpět do vlastnictví města.

  2. Část objektů nabídnout správním úřadům a další ke komerci.

  3. Z centrálního pavilonu a přilehlých částí vytvořit muzeum totality.

 

Jsme velmi zklamaní z toho, že za celých 25 let po listopadu 1989 nedokázala žádná vláda ani politické vedení Uherského Hradiště vytvořit z tohoto místa něco na způsob muzea zločinů nacismu a komunismu. Věříme, že v účinné spolupráci s ministerstvem kultury lze vybudovat muzeum s připomínkou mnoha zločinů a nespravedlností, která se tady odehrály. 

 

Minulé zastupitelstvo Uherského Hradiště rozhodlo, že už nebude bojovat o získání budovy a naopak bude podporovat variantu, aby se tato budova opravila a sídlil tady okresní soud a státní zastupitelství aj. instituce. Ale ovšem s tím, že v bývalé vězeňské kapli a celách, které na tuto kapli navazují, bude pouze malé muzeum totalitních režimů. My navrhujeme muzeum větší, vybudované za pomocí EU fondů Kreativní kultury tak, aby odpovídalo moderním požadavkům na dané expozice a zbytek areálu postupně citlivě opravit a poskytnout zejména státním institucím a neziskovému sektoru.

 

Jan Zapletal

23. 5. 2016