Problém sportu není jen o sportovištích

Město Uherské Hradiště bylo vždy městem sportu a my bychom chtěli, aby jím bylo i nadále. Fotbal, hokej, volejbal, házená, atletika, veslování, šerm a další. To byly sporty, které úspěšně reprezentovaly naše město. A kde jsou všechny tyto sporty dnes?

V posledních letech se přísun peněz do podpory sportovních oddílů či volnočasových aktivit nějak zadrhl. Ano, vybudovali jsme krásné sportovní areály, ale od té doby se do sportovišť prakticky neinvestuje. Sportoviště jsou mnohdy ve stavu, kdy by si zasloužila trochu pozornosti a nějakou tu korunu na jejich rekonstrukci či inovaci. V katastrofálním stavu je střecha zimního stadionu, některá víceúčelová hřiště jsou doslova z minulého století a halové sporty mají úplnou smůlu.

Podpora sportovních subjektů je netransparentní a mnohdy pouze velmi symbolická. Ovšem sport není pouze o kvalitních sportovištích. Velkou pozornost by si měli zasloužit lidé, kteří se o jednotlivé sporty starají, čímž vychovávají osobnosti a skvělé sportovce. Právě podpora trenérů, vedoucích pohybových kroužků, učitelů tělesné východy a dalších by měla být rovněž samozřejmostí. Nejde pouze o finanční prostředky, město by mohlo těmto lidem nabídnout možnosti vzdělávání, rozvoje ve své činnosti, různé benefity, výměny zkušeností či spolupráci mezi jednotlivými sporty.

Velkým hendikepem je sportovní hala. V rámci celého města je pouze jedna zastaralá sportovní hala, která splňuje minimální kritéria pro soutěžní klání. Ovšem dostat se do této haly je prakticky nemožné a tak jsou všechny halové sporty odsouzeny do okolních míst našeho regionu. Cílem by tedy měla být minimálně rekonstrukce stávající sportovní haly a reálné obrysy by měla dostávat výstavba nového objektu.

Sport je v návaznosti na školu nejlepším nástrojem pro výchovu a rozvoj osobnosti každého člověka. Právě kvalitní infrastruktura, široká nabídka a kvalitní vedení jsou cestou, jak dostat mladé ze svárů moderního světa, aby zdokonalovali své fyzické a mentální schopnosti. Pokud chceme být krásným a zdravým městem se slušnou kulturou, neměli bychom na tyto činnosti zapomínat.

6. 9. 2018