Tisková zpráva ANO k 13. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

Zastupitelé za hnutí ANO potvrdili Závěrečný účet města Uherské Hradiště za rok 2015, který se v zásadě zcela odlišuje od schváleného rozpočtu cca 100 mil. Kč, což také z úst předsedy zaznělo na finančním výboru před ZM. Rozdíl je dán nenaplněním dotačních titulů, na kterých je město Uherské Hradiště zcela závislé, kdy jsou investiční akce přelévány do dalších let a navrhovaný rozpočet se tím stává pouhým cárem papíru.

Podpořili rozpočtové změny (Rozpočtové opatření města č. 05/2016 a 06/2016), ale nelíbí se jim, že Koncepce veřejné hromadné dopravy nebyla již zahrnuta do podmínek při vytváření nového Generelu dopravy. Cena 800 tis. Kč patrně odpovídá, ale co se nám nelíbí má spojitost se zadavatelem studie, zejména garantem místostarostou Procházkou, který díky tomu další cca 2 roky do konce volebního období nemusí v oblasti dopravy činit žádné kroky a RM žádná rozhodnutí, jelikož tazatele může odmítnout se slovy o vytváření koncepce odborníky. Působí to dojmem lenosti a odsouváním problémů na neurčito na místo jejich řešení.

Líbí se nám nový Grafický manuál značky a vizuálního stylu města Uherské Hradiště. Podpořili jsme dotační programy a zadání nového Územního plánu Uherské Hradiště.

 

Nelíbí se nám, jak rychle a zejména jakým způsobem byla schválena nová bankovní záruka pro stavební firmu Unistav Construction, která je nástupnickou společností Unistav a.s., zhotovitel Aquaparku v Uherském Hradišti. Koncem roku totiž vyprší šestiletá záruční lhůta, ve které může město UH reklamovat závady! Jenže stavební firma Unistav Construction, se k jejich odstranění nemá.

Stažení záruky mělo firmu donutit konečně plnit své závazky a tak to také bylo navrženo na jednání ZM. Jenomže starosta Blaha s pověřením radních nechal před ZM rozdat zastupitelům několik listů důvodové zprávy a nové usnesení o nové bankovní záruce pro firmu (navýšenou ještě o další 1 mil. Kč), které je zcela opačné k původnímu a donutil tím zastupitele rozhodnout se okamžitě a bez možnosti řádného prostudování. Tento způsob jednání úřadu je zcela proti všem běžným procesním postupům a je velmi nesolidní.

Bankovní záruku představuje poslední splátka města, která se jí brání právě kvůli možným problémům. Smlouvy s firmou Unistav jsou tajné a nelze je prostudovat (což je neuvěřitelné, jak něco takového vůbec mohlo být schváleno ZM za starosty Libora Karáska !!).

V usnesení jsme se zdrželi hlasování, jelikož nemáme záruky, že se peníze městu vrátí a nestanou se součástí možné insolvence firmy Unistav Construction, která byla založena zcela účelově mateřskou firmou Unistav jako tzv. „odpadková společnost“ s velmi nízkým základním jměním, do které se přesunují rizikové pohledávky. V České republice je běžným způsobem jednání tyto firmy v určité chvíli poslat do insolvence i se všemi dluhy a závazky.

Navrhovali jsme (a kontrolní výbor to bude bedlivě sledovat a vyžadovat), aby město neustále nutilo zhotovitele plnit své závazky a až po splnění mu případně částku doplatit.

Aquaparku v Uherském Hradišti. Koncem roku totiž vyprší šestiletá záruční lhůta, ve které může město UH reklamovat závady! Jenže stavební firma Unistav Construction, se k jejich odstranění nemá.

Jan Zapletal

23. 6. 2016