Tisková zpráva ANO k 8. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

Zastupitelé za hnutí ANO na prosincovém zastupitelstvu se zdrželi v hlasování o rozpočtu města na rok 2016 a rozpočtovém výhledu let 2016-2021.

Příčin je několik (namátkou):

1)      V rozpočtu jsou podporovány investiční akce (např. skatepark), s kterými po úvaze nelze souhlasit (nevhodnost lokality; prohlasován přes odpor sportovní komise; finančně předražený).

2)     Omezování rozpočtu školství (z 16,8 mil. v r. 2014 poklesl na 14 mil. v r. 2016), kdy většinu peněz tvoří příspěvky MŠMT a kraje. Učiněné investice (zahrady MŠ, zateplení školních budov) byly (kromě budovy UNESCO) městem spolufinancovány z pouhých 10 % (90 % z EU).

3)     Chybějící investice do oprav chodníků, nových parkovacích míst v místních částech aj.

 

Rozpočtový výhled se přesouváním investic do dalšího roku neustále mění. Je třeba ho schvalovat? Na 2016 bylo plánováno kladné saldo 26 mil. Kč a skutečnost je přesunem investic o 100 mil. Kč horší, což není pro investiční oddělení dobrou vizitkou.

Na druhou stranu, podpořili jsme usnesení o plnění rozpočtu města za první pololetí 2015. Vzali na vědomí zprávu o činnosti Rady města Uherské Hradiště. Podpořili jsme pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí, program regenerace městské památkové zóny, vypracování nového Územního plánu Uherské Hradiště, u kterého doufáme, že bude reflektovat výsledky demografické studie o úbytku obyvatel a bude co nejvíce nakloněn rodinné výstavbě, domů s pečovatelskou službou aj. zejména v oblastech v blízkém okolí uherskohradišťské nemocnice.

     Podpořili jsme změnu Jednacího řádu ZM o zajištění audiovizuálního záznamu z jednání zastupitelstva. Myslíme si, že by to napomohlo transparentnosti, zvýšilo zájem občanů o věci veřejné a kontrolu schvalovaných usnesení. Bohužel, radniční koalice s nepřehlasovatelnou většinou (a s vydatnou pomocí zastupitele Mařáka z KSČM) je opačného názoru.

Jan Zapletal

 

18. 12. 2015