3. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště dne 10. 2. 2015

Tisková zpráva hnutí ANO UH

Zastupitelé za hnutí ANO nepodpořili prodej městského pozemku v samotném centru památkové zóny soukromé společnosti STAVBY Holdig, s.r.o., která již tento pozemek užívá jako parkoviště. Obecně nesouhlasíme s prodejem městských pozemků v centru Uherského Hradiště. Myslíme si, že by se město tohoto typu majetku zbavovat nemělo. Zároveň se podivujeme nad tím, že byl tento pozemek prodán na základě smlouvy o smlouvě budoucí (na ZM v 9/2014 ji schválili poměrem 27:0), která již (nesplněním smluvních podmínek) v době schvalování pozbyla platnost. Přímo údiv v nás vzbudilo samotné velmi těsné hlasování (14 zastupitelů pro) o prodeji, kdy chybějící hlasy koalice zajistili dva komunističtí (!) zastupitelé. Sami jsme navrhovali, ať město s kupcem dále jedná a nabídne např. dlouhodobý pronájem pozemku. Prodej pozemních komunikací města se může do budoucna stát díky tomuto precedentu opakovanějším.

Podpořili jsme rozpočtové změny (Rozpočtové opatření města č. 10/2014, Rozpočtové opatření města č. 01/2015 a 02/2015), kde navýšení rozpočtu je pouhým účetním problémem. Schválili jsme dotace z městských fondů atd. Požádali jsme RM, aby na dalším ZM rozpracovala některé konkrétní body z Koncepce rodinné politiky města Uherské Hradiště na období 2015-2017.

Nesouhlasíme s novou vyhláškou o posunutí doby nočního klidu o víkendu z 22. hodiny do půlnoci. Myslíme si, že se stane příčinou konfliktů mezi občany a pořadateli sportovních, kulturních a jiných akcí.

Schválili jsme zprávy o činnosti výborů zastupitelstva města.

 

Jan Zapletal

14. 2. 2015