Voda! Problém budoucnosti nebo současnosti?

Ač jsme krásné historické město na řece Moravě, obklopené spoustou vodních ploch a jezer, tak i na nás dopadají v posledních letech extrémní změny počasí. Dlouhé období horka a sucha střídají extrémní přívalové srážky a povodně.

Ač jsme krásné historické město na řece Moravě, obklopené spoustou vodních ploch a jezer, tak i na nás dopadají v posledních letech extrémní změny počasí. Dlouhé období horka a sucha střídají extrémní přívalové srážky a povodně. Problém je v tom, že v krajině se dlouhodobě neřeší schopnost přírody zadržovat vodu. Klesají hladiny podzemních vod a setkáváme se s tzv. agronomickým suchem. Bohužel, ač naše město funguje poměrně moderně a pokrokově, tak vedení města se vodou zaobírá velmi okrajově a prakticky vůbec.

Nábřeží řeky Moravy v katastrofálním stavu a prakticky nevyužité! Zastavěné, betonové centrum města rozpálené od sluníčka se zavlažuje auty s vodou či ohyzdnou stříkající hadicí! Švestky a další ovoce padají suchem ze stromů! Voda ve studnách je na hranici použitelnosti a o její kvalitě raději nemluvit! Po bleskových záplavách všichni chválí místní hasiče, jak rychle a kvalitně zasáhli, ale aby se přijala opatření proti těmto situacím, k tomu už žádná vůle není! Zastaralá a přetížená kanalizace v havarijním stavu situaci jenom zhoršuje. Můžeme být rádi, že problém s pitnou vodou díky velkým povrchovým a mělkým podpovrchovým zásobám zatím nemáme. Nedostatek srážek a vody v tocích se v dohledné době může podepsat i na těchto zdrojích. Velké části světa vysychají a jednoznačně ubývá podzemních vod i u nás, takže není žádný důvod k radosti.

Právě tohle jsou problémy, kterým by měli zastupitelé Uherského Hradiště věnovat více pozornosti. Jsou stejně důležité jako nová výstavba, kvalitní údržba, doprava či volnočasové aktivity. O nich ví každý a na všech z nich se pracuje. Někdy lépe někdy hůře. Ale o problémech spojených s vodou se raději ani nemluví. 

Trendem minulého století bylo, co nejrychleji dostat vodu z krajiny. Narovnávali se proto vodní toky, rozorávali se remízky a rušili se další překážky, aby voda z krajiny co nejrychleji odtekla. Příroda, včetně člověka, však vodu potřebuje a přichází doba, kdy se naopak řeší, jak vodu opět zadržet v krajině.

Existuje mnoho možností jak udržet vodu v krajině a využívat ji k dalším účelům. Srážková voda. Všichni křičí jak je sucho, že by mohlo konečně zapršet! Pak přijde déšť a voda, jak rychle přijde, tak rychle odteče po zpevněných plochách do kanalizace a je hned pryč. Přesně tohle je prvotním bodem, kterým bychom se chtěli zaobírat v dalším rozvoji města. Zadržovat srážkovou vodu v krajině. Není to samozřejmě nic nového, naše město v tomto směru ale prakticky vůbec nepracuje, natož aby využívalo dotačních titulů určených právě pro tyto případy. Přitom je to velmi jednoduché a Vás, jakožto občany města, nebudou tyto opatření nijak omezovat nebo obtěžovat.Pouze budete překvapeni, jak se daří zeleni nebo přibudou nové vodní prvky v jejich okolí. Udržením vody v přírodě podpoříme kvalitu zeleně, hladiny podpovrchových vod, ulehčíme kanalizaci, omezíme bleskové povodně a ve výsledku bude panovat i příjemnější klima.

Na celém území města lze najít mnoho způsobů, jak přiblížit srážko-odtokové poměry přirozeným podmínkám, tak že z kopců nepotečou řeky a na rovinách se nebudete muset brodit jezery vody. Cílem bude dostat vodu do půdy pod beton a asfalt za pomocí zeleně. Jedná se o jednoduchý odtokový systém srážkových vod, který funguje ve vyspělých městech po celém světě.

Důležitou součástí je také změna zemědělské politiky a komunikace s jednotlivými zemědělci, kteří bezmyšlenkovitě za vidinou zisků vysazují nevhodné plodiny do různých terénů a znehodnocují tím jak kvalitu půdy, tak narušují obraz krajiny. Účinnou formou může být nastavení subvencí, kdy zemědělci budou hospodařit udržitelně a pečovat o krajinu. Ve výsledku zodpovědní zemědělci na tom budou lépe než ti, kteří se honí za krátkodobým ziskem.4. 9. 2018