Zpráva z 3. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

Dne 18.2.2019 od 15:00 proběhlo zasedání Zastupitelstva našeho města. Nejvíce zajímavými body programu 3. zasedání byla především témata, týkající se rozhodování o dotačních programech a změn ve výborech zastupitelstva města.

V dotačních programech se jednalo především o Dotační program „Podpora rozvoje sportu v I. pololetí roku 2019“. V minulosti proběhla změna v nastavení provozu haly a jak už to velmi často u změn bývá, vždy se najde něco, co je potřeba domyslet či upravit. Proto předseda hnutí ANO 2011 v Uherském Hradišti Ing. Tomáš Janča poslal ještě před konáním 3. zasedání Zastupitelstva všem zastupitelům otevřený dopis, kde tento problém a jeho důvody popisuje.

Do hodinové debaty se zapojil i sám zástupce házenkářského oddílu. Z výsledného hlasování však bylo zřejmé, že všichni z aktuálního vedení města měli o hlasování jasno již před samotným začátkem diskuze. Ze strany pana starosty bylo řečeno, že se tento problém bude řešit v budoucnu. "V druhé polovině roku již mohou být některé seniorské oddíly rozpadnuty, což bude mít dopad i na mládežnické kategorie, tento problém je potřeba řešit nyní" argumentoval Janča. Zároveň dodal, že tímto protinávrhem nikdo nechce suplovat práci tělovýchovné jednoty, ale naopak ji chtějí při tak zásadní změně, kterou byla jednota ovlivněna podat pomocnou ruku. Koalici se však přesvědčit nepodařilo. "Doufám, že toto jejich rozhodnutí nebude mít zásadní dopad na budoucí vývoj některých sportovních oddílů. V dnešní době je sport nejlepší prevencí negativních jevů ve společnosti a tak bychom také k podpoře sportu měli přistupovat." doplnil Janča.

Stejně tak, jako podat pomocnou ruku tělovýchovné jednotě nevyšla opoziční snaha o udržení transparentnosti, jelikož koalice prohlasovala zrušení povinnosti pana starosty Blahy informovat zastupitele o dění ve společnostech s podílem města. Hlasování k tomuto usnesení přineslo komickou situaci, kdy si jeden z koaličních zastupitelů při hlasování dovolil zřejmě projevit svůj názor, zdržel se hlasování a způsobil pozdvižení v podobě neschválení tohoto usnesení. "Bylo zřejmé, že se tento výsledek aktuálnímu vedení města nelibí a po přestávce se celé hlasování opakovalo s tím, že si zastupitel spletl tlačítka." upřesnil Janča. Usnesení si pak koalice schválila těsnou většinou a starosta tak nakonec informovat zastupitele dále již nemusí.

Dalším bodem plným rozporů bylo odvolání našeho nominanta Mgr. Pavla Rochovanského z kontrolního výboru. Pan Rochovanský byl zvolen na minulém zasedání zastupitelstva demokratickým hlasováním, které však bylo nyní z úst pana starosty označeno za zmatečné. "Já bych to nazval spíše tak, že v koalici dostali po prstech, že si nebudou hlasovat tak, jak si myslí, že je to pro naše město nejlepší. Že koalice má pevně přikázáno, jaký má mít názor bylo zřejmé z celého zasedání zastupitelstva." uvedl Janča. Do diskuze se zapojili postupně všichni zástupci opozičních stran s argumenty, že odvolání nepodpoří, že by měla být zachována nadpoloviční většina kontrolního výboru v rukou opozice a tím i zachována nezávislost tohoto orgánu, jako tomu bylo v minulých volebních období.

Vždyť každý s dobrými úmysly a s vědomím tak velké odpovědnosti za vedení města by měl chtít, aby ho nezávislý orgán upozornil na možné chyby a neplnění usnesení Zastupitelstva města. Aktuální vedení města si to bohužel očividně nemyslí…

19. 2. 2019